Kronoparken Hills blir Campus Hills

Kronoparken Hills, det välkända studentlägenhetsområdet, har genomgått en betydelsefull förändring. I ett spännande steg mot att stärka sin identitet och tydliggöra sitt engagemang för studentlivet, har området officiellt bytt namn till Campus Hills. Denna förändring speglar en fördjupad inriktning på att skapa en miljö som är helt och hållet dedikerad till studenternas behov och förväntningar.

Campus Hills är mer än bara ett namn. Det är en symbol för en gemenskap som är skräddarsydd för studenternas livsstil och studier. Med detta namnbyte siktar området på att stärka sin position som en central punkt för akademiskt och socialt liv, en plats där studenter inte bara finner ett hem, utan också en källa till inspiration och tillväxt.

Genom att anta namnet Campus Hills, förstärker området sitt löfte om att vara en vital del av studenternas akademiska resa. Detta namn är inte bara en förnyelse av varumärket, utan även en förnyelse av åtagandet att stödja och berika studenternas upplevelser under deras mest formativa år.

Välkommen till Campus Hills