Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 23 januari 2024

Giltig från och med den 23 januari 2024

Denna integritetspolicy beskriver policys för

Kronoparken hyresbostäder ab,
Kyrkogatan 24,
Västra Götaland
411 15,
Sverige,
e-post: marknad@campushills.se,
telefon: 070-5151581

Om insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in
när du använder vår webbplats (https://campushills.se). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till samma, vänligen inte få tillgång till eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan något föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade Integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det reviderade policyn publiceras på tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter det kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. Informationen vi samlar in:

  Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  1. Namn
  2. E-post
  3. Mobil
  4. Adress
 2. Hur vi använder din information:

  Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Support

  Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och sedan, endast för det eller de ändamål för vilka du ger samtycke om vi inte är skyldiga att agera annorlunda enligt lag.

 3. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Analys

  Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter vi överför till dem endast för det ändamål för vilket det överfördes och inte behåller det längre än nödvändigt för att uppfylla det angivna ändamålet.

  Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot några tredjeparts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag sammanslås eller förvärvs med ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

 4. Behållande av din information:

  Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge som vi behöver för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, som bokföring / rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som t.ex. upprätthållande av juridiska rättigheter, förebyggande av bedrägeri, etc. Kvarvarande anonym information och samlad information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat.

 5. Dina rättigheter:

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta till eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss att behandla dina data, rätt att lämna in ett klagomål till en laglig myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på marknad@campushills.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Du kan välja att avstå från direktmarknadsföring kommunikation eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på marknad@campushills.se.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du inte kunna få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

 6. Cookies etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, var god hänvisa till vår
  Cookie Policy.

 7. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

 8. Tredjeparts länkar och användning av din information:

  Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte integritetspolicyn och andra praxis hos några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos några tredje parts webbplatser eller tjänster.

 9. KLAGOMÅL / DATASKYDDSANSVARIG:

  Om du har några frågor eller farhågor angående behandlingen av din information som är tillgänglig för oss, kan du skicka e-post till vår Klagomålsansvarige på Kronoparken Hyresbostäder AB, Kyrkogatan 24, e-post: marknad@campushills.se. Vi kommer att hantera dina farhågor i enlighet med gällande lagstiftning.

  Integritetspolicy genererad med CookieYes.