Skötsel

Allt du behöver veta om trygghet, säkerhet och trivsel. Här hittar du även frågor och svar om vart du får lov att grilla, röka, slänga sopor och hur du sköter dina vitvaror.

Avfallshantering och Återvinning

Vintergatan: Moloker för Sopsortering

 • Placering: För hyresgäster på Vintergatan, finns moloker för sopsortering placerade vid parkeringen nere vid gatan.
 • Sopsortering: Vi uppmuntrar alla att aktivt delta i sopsortering för att bidra till en mer hållbar miljö. Se till att sortera ditt avfall korrekt enligt anvisningarna vid molokerna.

Kvintettgatan: Soprum för Sophantering

 • Tillgång till Soprum: För dig som bor på Kvintettgatan, finns det två soprum tillgängliga på gården för din sophantering.
 • Rätt Hantering: Använd soprummen för att korrekt hantera och sortera ditt hushållsavfall och återvinningsbara material.

Kompostering

 • Hämta Kompostpåsar: För de som är intresserade av att kompostera sitt organiska avfall, kan nya kompostpåsar hämtas i rummet bredvid hissen på ingångsplan.
 • Bidra till Miljön: Genom att kompostera bidrar du till minskning av avfall och främjar en mer hållbar avfallshantering.

Vi uppskattar ditt engagemang i att hålla vårt boendeområde rent och bidra till miljövänliga avfallslösningar. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om avfallshantering, återvinning eller kompostering, tveka inte att kontakta oss.

Att sköta om golvbrunnar och vattenlås är en viktig del av att upprätthålla en fungerande och hygienisk bostad. Här är några grundläggande steg för hur du som hyresgäst kan sköta om dessa:

1. Rengöring av Golvbrunnar:

 • Ta bort Lock och Sil: Börja med att ta bort locket och silen från golvbrunnen. Det kan ibland krävas en skruvmejsel för att öppna locket.
 • Rengör Silen: Använd en gammal tandborste eller liknande för att rengöra silen. Ta bort hår, smuts och andra rester som samlats.
 • Rengör Brunnen: Torka av insidan av brunnen med en svamp eller trasa. Se till att avlägsna all smuts och rester.
 • Spola Rent: Spola brunnen med varmt vatten för att skölja bort löst smuts och rengöringsmedel.

2. Skötsel av Vattenlås:

 • Lokalisera Vattenlåset: Vattenlåset finns vanligtvis under diskhon i köket eller under handfatet i badrummet.
 • Rengör Vattenlåset: Skruva försiktigt loss vattenlåset och töm ut vattnet. Rengör det inre av vattenlåset från smuts, hår och annat skräp.
 • Montera Tillbaka och Testa: Efter rengöring, montera tillbaka vattenlåset och öppna kranen för att kontrollera att allt är tätt och att vattnet rinner igenom som det ska.

3. Förebyggande Åtgärder:

 • Regelbunden Skötsel: Att regelbundet rengöra golvbrunnar och vattenlås förebygger stopp och dålig lukt.
 • Var Försiktig med Vad som Spolas Ner: Var försiktig med vad du spolar ner i avloppet för att undvika stopp. Undvik att spola ner matrester, hår, fett och olja.

4. Vid Problem:

 • Om du stöter på problem som du inte kan åtgärda själv, som allvarliga stopp eller läckage, bör du kontakta oss för hjälp.

Genom att regelbundet sköta om dessa delar av din bostad bidrar du till en problemfri och mer behaglig boendemiljö.

Skötsel och Rengöring av Din Spishäll

1. Användning av Skrapblad för Rengöring

 • Rätt Verktyg: För att rengöra din keramikhäll, använd endast skrapbladet som är avsett för detta ändamål. Detta hjälper till att effektivt ta bort inbrända matrester och fläckar utan att skada hällens yta.
 • Var Försiktig: Bladet på skrapan är mycket vasst. Var därför försiktig när du använder det och tryck in bladet i skrapan igen efter användning för att undvika olyckor.

2. Skydda Hällens Yta

 • Undvik Repor: Var medveten om att salt, socker och sand kan orsaka repor på keramikhällens yta. Därför är det viktigt att hålla hällen ren från dessa substanser.
 • Användning: Undvik att använda spishällen som avlastnings- eller arbetsyta. Att placera hårda eller skarpa föremål direkt på hällen kan leda till repor och skador.

3. Daglig Skötsel

 • Rengör Regelmässigt: För att bibehålla hällens utseende och funktion, rengör den regelbundet med lämpliga rengöringsmedel och metoder som rekommenderas för keramikhällar.
 • Förebyggande Underhåll: Små åtgärder som att omedelbart torka upp spill hjälper till att förebygga fläckar och skador på hällen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att din spishäll förblir i gott skick och fungerar optimalt. Om du har några frågor om skötsel och underhåll av din spishäll, tveka inte att kontakta oss.

Skötsel och Användning av Din Kombimaskin för Tvätt och Tork

1. Hänvisning till Leverantörens Manual

 • Hitta Manualen: För detaljerad information om hur du använder och sköter din kombimaskin för tvätt och tork, hänvisar vi till leverantörens manual. Denna manual innehåller viktig information om maskinens funktioner, underhåll och felsökning.

2. Vikten av att Följa Manualen

 • Optimal Användning: Genom att följa anvisningarna i manualen kan du säkerställa att du använder maskinen på ett effektivt och säkert sätt.
 • Underhåll och Lång Livslängd: Korrekt skötsel enligt manualen bidrar till maskinens långsiktiga prestanda och livslängd.

3. Tips för Användning

 • Rengöring och Underhåll: Regelbunden rengöring och underhåll, som beskrivs i manualen, är avgörande för att maskinen ska fungera korrekt.
 • Effektiv Användning: Se till att följa rekommendationer för belastning och dosering av tvättmedel för att uppnå bästa möjliga tvätt- och torkresultat.

Om du inte har tillgång till leverantörens manual eller har ytterligare frågor om hur du använder din kombimaskin för tvätt och tork, tveka inte att kontakta oss för hjälp eller mer information.

Information om Din Handdukstork

Elkopplad Handdukstork

 • Anslutning till Hushållselen: Din handdukstork i badrummet är direktkopplad till hushållselen. Detta innebär att den använder el från ditt vanliga eluttag för att värma upp.

Ekonomisk Aspekt

 • Kostnad för Användning: Eftersom handdukstorken drivs av hushållselen, kommer kostnaden för dess användning att reflekteras i din elräkning. Det är viktigt att vara medveten om detta för att hantera din energiförbrukning effektivt.

Tips för Effektiv Användning

 • Endast Vid Behov: För att spara energi, rekommenderar vi att du använder handdukstorken endast när det är nödvändigt, till exempel efter att ha duschat eller när du behöver torka handdukar snabbt.
 • Stäng Av När den Inte Används: Kom ihåg att stänga av handdukstorken när den inte används för att undvika onödig energiförbrukning.

Hantering av Jordfelsbrytare och Automatsäkringar

1. Jordfelsbrytaren

 • Funktion och Säkerhet: Jordfelsbrytaren är en viktig säkerhetsfunktion som skyddar dig från elektriska stötar. Den slår ifrån om det uppstår fel i elsystemet, till exempel på grund av en trasig sladd eller felkopplad apparat.
 • Åtgärder vid Utlöst Jordfelsbrytare:
  • Återställ Först: Prova att återställa jordfelsbrytaren genom att slå på den igen. Ibland kan den ha utlösts på grund av en tillfällig störning.
  • Felsökning: Om jordfelsbrytaren slår ifrån igen, följ instruktionerna på elcentralens tavla. Testa säkring för säkring för att identifiera och åtgärda problemet.

2. Automatsäkringar

 • Identifiera Felet: Om en automatsäkring har slagit ifrån, ger detta en indikation på var i lägenheten felet kan ha uppstått.
 • Vanliga Orsaker till Felslag:
  • Överbelastning: Det kan bero på att för många apparater är kopplade till samma säkring, vilket orsakar överbelastning.
  • Kortslutning: En annan vanlig orsak är kortslutning i en sladd eller apparat.
 • Åtgärder vid Utlöst Automatsäkring:
  • Stäng Av Apparater: Stäng av den apparat som du senast satte på, vilken kan vara orsaken till problemet.
  • Återställ Säkringen: Fäll tillbaka knappen på automatsäkringen för att återställa den.

Ditt Ansvar som Hyresgäst

 • Kunskap om Elsystemet: Det är viktigt att ha grundläggande kunskap om hur jordfelsbrytare och automatsäkringar fungerar och hur man hanterar dem.
 • Kontakta Oss vid Osäkerhet: Om du inte kan identifiera eller åtgärda problemet, eller om du känner dig osäker, tveka inte att kontakta oss för hjälp.

Riktlinjer för Användning av Balkonger

1. Piskning och Skakning av Mattor

 • Förbud mot Mattskakning: För att upprätthålla en trevlig boendemiljö och undvika störningar för dina grannar, är det förbjudet att piska eller skaka mattor från balkongen. Detta förhindrar spridning av damm och smuts till andra balkonger och gemensamma utrymmen.

2. Hängning av Textilier

 • Olämpligt Användande av Balkongräcke: Att hänga mattor, lakan, kläder eller andra textilier över balkongräcket är olämpligt. Detta kan förstöra fastighetens estetiska utseende och skapa en oordnad bild.

3. Installation av Antenner och Paraboler

 • Inga Antenner eller Paraboler: Installation av antenner, paraboler eller liknande utrustning på balkongen är inte tillåtet. Detta är för att bibehålla en enhetlig och prydlig fasad på byggnaden.

Ditt Ansvar som Hyresgäst

 • Håll Balkongen Snygg och Ordentlig: Som hyresgäst är det viktigt att du använder din balkong på ett sätt som är hänsynsfullt mot andra boende och i enlighet med fastighetens regler.

Vi uppskattar ditt samarbete för att hålla vår fastighet och dess balkonger snygga och trivsamma. Om du har några frågor om användningen av balkongen eller behöver ytterligare information om fastighetens regler, tveka inte att kontakta oss.

Riktlinjer för Grillning i Fastighetsområdet

Grillning på Balkongen

 • Förbud mot Balkonggrillning: För att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för alla boende i fastigheten, vill vi påminna om att det inte är tillåtet att grilla på balkongerna. Detta gäller oavsett vilken typ av grill som används. Att grilla på balkongen kan utgöra en brandrisk och orsaka störningar för andra hyresgäster.

Användning av Gemensamma Grillplatser

 • Tillgängliga Grillplatser: Vi uppmuntrar alla hyresgäster att använda de avsedda grillplatserna som finns på gården. Dessa platser är speciellt utrustade och placerade för säker och trevlig grillning.
 • Gemenskap och Trivsel: Grillplatserna på gården erbjuder en utmärkt möjlighet att njuta av grillning i ett säkert och gemensamt utrymme, och bidrar till en trivsam atmosfär i fastighetsområdet.

Städning Efter Grillning

 • Vikten av Att Städa Efter Sig: Efter att du har använt grillplatsen, är det viktigt att du städar efter dig. Detta inkluderar att släcka grillen korrekt, kasta bort allt skräp, och lämna platsen i det skick som du själv skulle vilja finna den.
 • Ansvar för Gemensamma Utrymmen: Att hålla grillplatserna rena och snygga är inte bara en fråga om hygien, utan också en del av att visa hänsyn till andra boende och upprätthålla en trevlig gemensam miljö.

Vi tackar för din förståelse och ditt samarbete för att upprätthålla en säker, ren och trivsam boendemiljö. Om du har några frågor om grillning eller våra gemensamma utrymmen, tveka inte att kontakta oss.

Håll Vår Utemiljö Ren och Trevlig

Viktigheten av en Ren Utemiljö

 • För att skapa och bibehålla en trevlig utemiljö för alla som bor och besöker vårt fastighetsområde, är det viktigt att vi alla bidrar till att hålla området rent och snyggt.

Undvik Nedskräpning

 • Ingen Skräpning Utomhus: Vi ber alla hyresgäster och besökare att undvika att slänga fimpar, snus, och annat skräp på gården, utanför balkonger, eller vid entréerna.
 • Varje Liten Handling Räknas: Att undvika att skräpa ner är en enkel men viktig handling som bidrar till att hålla vår gemensamma utemiljö ren och inbjudande.

Ditt Ansvar som Hyresgäst

 • Visa Hänsyn: Genom att visa hänsyn och ta ansvar för din del av utemiljön, bidrar du till en trivsam atmosfär för alla.
 • Hantera Ditt Avfall Rätt: Använd de soptunnor och återvinningsstationer som finns tillgängliga för korrekt avfallshantering.

Tack för att du visar hänsyn och hjälper till att göra vår fastighet till en renare och trevligare plats för alla. Om du har några frågor eller förslag för att förbättra vår utemiljö, tveka inte att kontakta oss.

Riktlinjer för Rökning inom Fastighetsområdet

1. Rökförbud

 • Inomhus och på Balkonger: Rökning, inklusive användning av e-cigaretter, är strikt förbjuden inomhus samt på samtliga balkonger inom fastighetsområdet. Detta gäller för att upprätthålla en hälsosam och trevlig boendemiljö för alla hyresgäster.
 • Nära Entréer: Det är även förbjudet att röka i direkt anslutning till byggnadens entréer. Detta är för att förhindra rökexponering för andra hyresgäster och besökare som passerar genom dessa områden.

2. Respektera Rökfria Zoner

 • Hänsyn till Andra: Denna policy är utformad för att skydda och respektera hälsan och välbefinnandet hos alla som bor och besöker fastigheten.
 • Alternativa Platser för Rökning: Om du behöver röka, vänligen gör det på platser som är avsedda för detta och som är tillräckligt långt bort från byggnaden och dess entréer.

3. Din Roll som Hyresgäst

 • Ansvar och Medverkan: Som hyresgäst är det viktigt att du följer dessa riktlinjer och hjälper till att sprida informationen till andra boende och dina gäster.
 • Håll Området Rent: Om du röker på tillåtna platser, var noga med att inte lämna cigarettfimpar eller annat skräp efter dig.

Vi uppskattar din förståelse och samarbete för att upprätthålla en rökfri och hälsosam miljö. Om du har några frågor eller funderingar gällande rökpolicy, vänligen kontakta os