För dig som flyttar in eller ut

Allt du behöver veta när du ska flytta in eller ut ur din lägenhet. Här har vi även samlat information om direktbyten och andrahandsuthyrning.

Riktlinjer för Uthyrning och Delning av Din Bostad

1. Uthyrning av Bostaden i Andrahand

 • Tillåten Tidsperiod: Det är tillåtet att hyra ut din hyresrätt i andrahand för en period upp till ett år.
 • Andrahandsavtal: När du hyr ut din bostad i andrahand, måste du skicka en kopia på andrahandsavtalet till oss via e-post.
 • Ansvar som Förstahandshyresgäst: Kom ihåg att du som står på förstahandsavtalet alltid är ansvarig för såväl hyresbetalningar som eventuella störningar eller andra problem som kan uppstå under uthyrningsperioden.

2. Att Dela Din Bostad med Inneboende

 • Inneboende Tillåten: Du får ha inneboende i din bostad.
 • Ingen Besittningsrätt: Det är viktigt att notera att inneboende inte erhåller någon besittningsrätt.

3. Att Hyra Bostaden Tillsammans

 • Antal Hyresgäster: Upp till två personer kan tillsammans hyra en bostad.
 • Godkännande av Hyresgäster: Vi behöver godkänna samtliga personer som ska bo i bostaden. Detta innebär att alla som ska bo tillsammans i bostaden måste vara godkända av oss.

Dessa riktlinjer är till för att säkerställa en smidig och problemfri uthyrnings- och boendeprocess för alla inblandade parter. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om processerna för att hyra ut i andrahand, ha inneboende, eller hyra tillsammans, är du välkommen att kontakta oss.

Byta Bostad: Viktiga Riktlinjer och Processbeskrivning

Om du är intresserad av att byta din nuvarande bostad mot en annan, finns det möjlighet att göra detta enligt vissa bestämmelser.

1. Ansökan om Bostadsbyte

 • Process för Ansökan: För att initiera ett bostadsbyte, behöver du först ansöka om detta hos din hyresvärd. Det är viktigt att tydligt ange vilken bostad du önskar byta till samt information om den person du planerar att byta med.

2. Godkännande från Hyresvärden

 • Kreditupplysning: Din hyresvärd kommer att genomföra en kreditupplysning på den person du önskar byta bostad med. Detta är ett standardförfarande för att säkerställa att den potentiella nya hyresgästen har en stabil ekonomisk bakgrund och bedöms kunna betala hyran i tid.
 • Avgörande av Godkännande: Hyresvärden kommer att basera sitt beslut om att godkänna bostadsbytet på resultatet av kreditupplysningen och andra relevanta faktorer.

3. Viktiga Aspekter att Tänka på

 • Ömsesidigt Avtal: Båda parterna i bostadsbytet måste vara överens och godkänna bytet.
 • Hyresvillkor: Var medveten om att hyresvillkoren för din nya bostad kan skilja sig från din nuvarande bostad. Det är viktigt att noggrant gå igenom och förstå dessa villkor innan bytet genomförs.

4. Efter Godkännande

 • Kontrakt och Överenskommelser: När bytet godkänts av hyresvärden, kommer nya hyreskontrakt att upprättas. Båda parterna ska noggrant granska och underteckna dessa dokument.

Vi uppmuntrar alla våra hyresgäster att tänka igenom beslutet att byta bostad noggrant och att följa de riktlinjer och processer som anges. Om du har några frågor eller funderingar angående processen för bostadsbyte, tveka inte att kontakta oss.

På Väg Att Flytta In? Viktiga Punkter Att Tänka På:

1. Adressändring

 • Tidig Registrering: Se till att registrera din adressändring i god tid före flyttdatumet. Detta säkerställer att din post levereras till din nya adress utan avbrott.
 • Informera Viktiga Instanser: Glöm inte att meddela din nya adress till viktiga myndigheter, banker, och andra tjänsteleverantörer.

2. Hemförsäkring

 • Skydd för Ditt Hem: Hemförsäkringen är avgörande för att skydda din egendom mot stöld, skada och andra oväntade händelser.
 • Jämför Olika Alternativ: Jämför olika försäkringsbolag för att hitta en hemförsäkring som passar dina behov och din budget.

3. Elavtal

 • I din nya bostad på Campus Hills ska du inte teckna ett separat elavtal. Kostnaden för el och varmvatten tillkommer på din hyresavi.

4. Nycklar

 • Mottagande och Överlämning: Se till att du får alla nödvändiga nycklar vid inflyttningen. Detta inkluderar nycklar till bostaden, eventuella gemensamma utrymmen, och postlådan.
 • Extra Nycklar: Fråga om möjligheterna att få extra nycklar om det behövs, och försäkra dig om att alla nycklar fungerar korrekt.

5. Bedömning av Flyttstädning

 • Kontrollera Rengöring: Vid inflyttningen, kontrollera att den föregående hyresgästen eller ägaren har utfört en grundlig flyttstädning.
 • Dokumentera Eventuella Brister: Om städningen inte är tillfredsställande, dokumentera detta med bilder och meddela fastighetsförvaltaren eller uthyraren omedelbart.

Genom att ha dessa punkter i åtanke kan din flyttprocess bli smidigare och mindre stressig. Att vara förberedd och organisera dessa aspekter i god tid före flytten bidrar till en mer problemfri övergång till din nya bostad.